Forside
Kommende arrangementer
Nyt fra foreningen
Mærkedage i foreningen
Nyt fra Varde
Mærkedage i Varde
Bestyrelse
Kontakt
Vi støtter foreningen
Links

 

En aktiv forening...


Vardensersamfundet - Hjemstavnsforening for Varde By og Omegn - er stiftet den 14. april 1942 af og hovedsageligt for vardensere bosat i København.

Under 2. Verdenskrig var samfærdslen mellem landsdelene noget besværligere - og pengene noget færre end i dag. Specielt for unge mennesker, som drog til hovedstaden, havde foreningen en stor betydning, for ingen steder er der så ensomt som i en storby.

I dag, hvor tiderne har forandret sig, er hovedparten af medlem-merne stadig at finde i hovedstadsområdet, hvor også de fleste af foreningens aktiviteter foregår, men vi har specielt i de senere år fået en del medlemmer over hele landet - samt enkelte i USA.

Foreningen udgiver 5 gange om året et medlemsblad, hvorigennem vi på bedste måde forsøger at holde medlemmerne orienteret om, hvad der foregår i fødebyen.

Vardensersamfundet har lige fra starten haft et meget nært samarbejde med Varde By. Skiftende Byråd har altid vist foreningen stor interesse, hvilket har udmøntet sig i økonomisk støtte, ligesom byrådet hvert år har været repræsenteret ved foreningens grønlangkålsspisning.

Udover arrangementerne i hovedstaden foretager foreningen hvert år i juli måned en tur til Varde i forbindelse med "Sommerspillet" på friluftsscenen.

Som medlemmer optages alle med "rødder" i Varde.

Vil du være medlem af Vardensersamfundet, eller blot vide mere - så brug vores elektroniske kontaktformular. Klik på knappen "Kontakt" i menuen til venstre.